تبلیغات
مجموعه آثار فتانه ابراهیم زاده املشی

اسطوره میترا و گاو نخستین

آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد 40.50

نوشته شده در تاریخ شنبه 12 آذر 1390    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: آب مركب،     | نظرات()

بدون عنوان 9آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد 35.45

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 مهر 1390    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    |    | نظرات()

بدون عنوان 8

آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد 100.70

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1390    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    |    | نظرات()

بدون عنوان7

آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد50.70

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1389    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    |    | نظرات()

بدون عنوان6

آپلود سنتر عکس رایگان


ابعاد50.70

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1389    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

بدون عنوان5

 

آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد:50.70

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 آبان 1389    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

بدون عنوان4

آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد:100.70

نوشته شده در تاریخ جمعه 7 آبان 1389    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: آب مركب و خودكار،     | نظرات()

صلح 3

 

آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد:50.70

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 مهر 1389    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

صلح 2

  آپلود سنتر عکس رایگان

size:50.70 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 مهر 1389    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

صلح 1

آپلود سنتر عکس رایگان

size:50.70 

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 مهر 1389    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

بدون عنوان3

آپلود سنتر عکس رایگان

 ابعاد:100.70

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 14 اردیبهشت 1389    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: آب مركب،     | نظرات()

نیلوفر

آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد:30.18

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 فروردین 1389    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: آبرنگ،     | نظرات()

طبیعت

آپلود سنتر عکس رایگان
 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 مرداد 1388    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: آبرنگ،     | نظرات()

بابونه

آپلود سنتر عکس رایگان

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 مرداد 1388    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: آبرنگ،     | نظرات()

چراگاه

 آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد:34.18

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 مرداد 1388    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: آبرنگ،     | نظرات()

اسطوره،تیشتر خدای باران

آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد120.80

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 28 خرداد 1388    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

اسطوره،كیومرث نخستین انسان

آپلود سنتر عکس رایگان

size:120.80

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 اردیبهشت 1388    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

اسطوره ، گاو نخستین

آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد:140.100

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

بدون عنوان2

آپلود سنتر عکس رایگان

ابعاد:60.80

نوشته شده در تاریخ جمعه 20 دی 1387    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

بدون عنوان1آپلود سنتر عکس رایگان

نوشته شده در تاریخ شنبه 14 دی 1387    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

هفت سین3

 

 آپلود سنتر عکس رایگان

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 دی 1387    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

سفره هفت سین 2


آپلود سنتر عکس رایگان

 Haft sin table

Nowruz

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 دی 1387    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()

سفره هفت سین

آپلود سنتر عکس رایگان

Haft sin table

Nowruz

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 دی 1387    | توسط: فتانه ابراهیم زاده املشی    | طبقه بندی: رنگ روغن،     | نظرات()